Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (2023)

Als Amazon -medewerker verdienen we aan kwalificerende aankopen.Kom meer te weten.

Als u een nieuwe elektrische boiler installeert, moet u deze naar het elektrische paneel van uw huis bedraden.Hoewel dit misschien intimiderend klinkt, is het weten hoe je een boiler moet bedraden een vaardigheid die gemakkelijk kan worden geleerd.Vooral als u van doe -het -zelfprojecten houdt.

Dit artikel neemt u stap voor stap door het proces en geeft u een video om eventuele aanvullende vragen uit te leggen die u mogelijk heeft.

Inhoudsopgave

Hoe u een elektrische warme boiler kunt bedraden

Stapsgewijze gids

Bekijk de video

Andere bronnen

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (1)

Hoe u een elektrische warme boiler kunt bedraden

Of u nu een oude boiler vervangt of voor het eerst een nieuwe installeert, uw elektrische boiler moet worden aangesloten op uw elektrische paneel.

Het is belangrijk op te merken dat je met elektriciteit werkt.Als u verkeerd wordt gedaan, kunt u schade toebrengen aan het apparaat, uw huis en vooral uzelf.

Als je niet comfortabel bent en denkt dat dit buiten je vaardigheden is, zou je dat moeten doenHuur een professional inOm uw boiler voor u te bedraden.Veiligheid is altijd belangrijker dan het besparen van een paar dollar.

Stapsgewijze gids

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (2)

Stap één - Elektrisch paneel

 • Schakel de breker in het elektrische paneel van uw huis uit voordat u begint.Zorg ervoor dat u het markeert, zodat niemand het per ongeluk ingeschakeld
 • In de meeste gevallen is de breker die wordt gebruikt voor een boiler een 2 -polige, 30 ampère, 240 volt stroomonderbreker
 • Over het algemeen wordt 10-2 type NM-kabel met 2 geleiders en wordt de grond meestal gebruikt om boilers te bedraden
 • Controleer de specificaties voor uw boiler voor meer informatie over elektrische circuit- en watt -vereisten

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (3)

Stap twee - Junction Box

 • De bedradingsverbindingen met de boiler zijn gemaakt bij de aansluitdoos, die meestal op de bovenkant van het apparaat bevindt
 • Bij het vervangen van een bestaande boiler, jijkunnenZoek een externe grondschroef op de aansluitdoos.Verwijder de schroef en de draad voor toegang tot de aansluitdoos

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (4)

Stap drie - bedrading

 • Als u een nieuwe installatie doet, moet u 10 gauge koperdraad van uw elektrische paneel naar de boiler uitvoeren met behulp van elektrische metalen buizen (EMT) en/of elektrische flex
 • Als u echter een boiler vervangt, zou u de vorige bedrading moeten kunnen gebruiken

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (5)

Stap vier - Sluit de bedrading aan

 • In de elektrische aansluitdoos bovenop de boiler moet u een zwarte en rode draad vinden, evenals een groene schroef
 • Als uw draden er anders uitzien, moet u deze testen om de juiste verbindingen te bepalen
 • Sluit de rode draad aan op de rode draad en de zwarte draad met de zwarte draad met behulp van draadmoeren
 • Sluit de gronddraad aan op de groene schroef

Bekijk de video

Andere bronnen

Hier zijn een paar nuttige bronnen die in andere gerelateerde onderwerpen zullen duiken om aanvullende informatie te verstrekken:

Hoe een boiler te bedraden (met afbeeldingen en video) - lekkende waterverwarminginformatie (6)

NOODVOERDOMEN - 24/7 SERVICE

Reparatie - Installeren - vervangen

BEL NU!

(888) 594-4431

Krijg offertes van gekwalificeerde lokale aannemers

gerelateerde berichten

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 21/12/2023

Views: 6182

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.