Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (2024)

Inhoud verbergen

1PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming

2BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3ETi® 250 conversieprocedure (NG naar propaan) Overzicht

4Gas-aansluiting

5ETi® 250 Heater Propaan Conversiekit Installatie-instructies

6ETi® 250 gastoevoerdrukverificatie en instructies

7ETi® 250 Bedieningsvolgorde

8ETi 250 Verwarmingsspecificaties

9Onderdelenlijst voor propaanconversiekit P/N 476370

10Documenten / bronnen

10.1Referenties

11 Gerelateerde berichten

Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (1)

PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming

Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (2)

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GEVAARERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF DE DOOD KAN HET GEVOLG ZIJN ALS DIT PRODUCT NIET CORRECT WORDT GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT. INSTALLATEURS, ZWEMBADBEHEERDERS EN ZWEMBADEIGENAARS MOETEN DEZE WAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES LEZEN ALVORENS DE ETi® 250 HEATER TE GEBRUIKEN.

Hoe word je advocaat...

Hoe een echtscheidingsadvocaat te worden

WAARSCHUWINGDe meeste staten en lokale codes reguleren de bouw, installatie en exploitatie van openbare zwembaden en spa's, en de bouw van residentiële zwembaden en spa's. Het is belangrijk om deze codes na te leven, waarvan vele rechtstreeks de installatie en het gebruik van dit product reguleren. Raadpleeg uw lokale bouw- en gezondheidscodes voor meer informatie.

BELANGRIJKE MEDEDELING -Installateur opgelet: deze installatiehandleiding (“gids”) bevat belangrijke informatie over de installatie, bediening en veilig gebruik van dit product. Deze handleiding moet worden overhandigd aan de eigenaar en/of gebruiker van deze verwarmer.
WAARSCHUWINGLees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voordat u dit product installeert. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade.
Bel (800) 831-7133 voor extra gratis exemplaren van deze instructies. Raadpleegwww.pentair.comvoor meer informatie over deze producten.

IN CANADA:DE OMZET WORDT UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE VEREISTEN VAN DE BEVOEGDE PROVINCIALE AUTORITEITEN EN IN OVEREENSTEMMING MET DE VEREISTEN VAN DE AARDGAS- EN PROPAANINSTALLATIECODE CSA B149.1

WAARSCHUWING

 • Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot brand of explosie met ernstig letsel of materiële schade tot gevolg. Deze conversiekit moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd servicebureau in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en alle toepasselijke codes en vereisten van de
  autoriteit die bevoegd is. De informatie in deze instructies moet worden opgevolgd om het risico op brand of explosie te minimaliseren of om schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood te voorkomen. Het gekwalificeerde servicebureau is verantwoordelijk voor de juiste installatie van deze kit. De installatie is pas correct en volledig als de werking van het omgebouwde apparaat is gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant die bij de kit zijn geleverd.
 • Brand- of explosiegevaar door verkeerd brandstofgebruik of verkeerde brandstofombouw. Probeer een kachel die is ingesteld voor aardgas niet op propaangas te laten werken of andersom. Alleen gekwalificeerde servicemonteurs mogen proberen de verwarming van de ene brandstof naar de andere over te schakelen. Probeer niet de nominale input of het type gas te veranderen door de opening te veranderen. Neem contact op met uw Pentair-dealer als u moet overstappen op een ander type gas.
 • Er kan een ernstige storing van de brander optreden, wat de dood tot gevolg kan hebben. Alle toevoegingen, wijzigingen of conversies die nodig zijn om het apparaat naar tevredenheid te laten voldoen aan de vereisten van de toepassing, moeten worden uitgevoerd door een Pentair-dealer of een ander gekwalificeerd bureau met door de fabriek gespecificeerde en goedgekeurde onderdelen.
 • Explosiegevaar als een op propaangas omgebouwde unit in een put of op een andere lage plek wordt geïnstalleerd. Propaan is zwaarder dan lucht. Installeer de heater met propaangas niet in putten of andere locaties waar zich gas kan ophopen. Raadpleeg uw lokale bouwcode-ambtenaren om de installatievereisten van de verwarming te bepalen met betrekking tot propaanopslagtanks en vulapparatuur. In Canada moet de installatie voldoen aan de vereisten van de norm voor de opslag en behandeling van vloeibare petroleumgassen, CAN/CSA B149.1 (laatste editie). In de VS moet de installatie voldoen aan de eisen van de Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases, ANSI/NFPA 58 (laatste editie). Raadpleeg lokale codes en brandbeveiligingsinstanties over specifieke installatiebeperkingen. Op propaan (LPG) gestookte kachels mogen niet worden geïnstalleerd in garages in Massachusetts, op bevel van de Massachusetts State Fire Marshall. Bel voor meer informatie het kantoor van de brandweer.

ETi® 250 conversieprocedure (NG naar propaan) Overzicht

Voordat u doorgaat met de conversie van aardgas naar propaangas voor de ETi 250-verwarmer, moet u controleren of de set alle onderstaande onderdelen bevat.

Benodigde gereedschappen
Voor deze conversie heeft u de volgende tools en instrumenten nodig:

 • 1 luchtopening (blauw) (P/N 476355)
 • 1 Gasopening met O-ring bevestigd (Letters "FL" is gestempeld op de Gasopening).
 • 1 5/16” dopsleutel of dopsleutel
 • 1 kanaalvergrendelingstang
 • 1 verstelbare sleutel, 2-1/2” capaciteit
 • 1 verstelbare sleutel, 1-1/2” capaciteit
 • 1 platte schroevendraaier
 • 1 3/16” inbussleutel (inbussleutel)
 • 1 buisafdichtmiddel goedgekeurd voor gebruik met aardgas of propaan
 • 1 Manometer of manometer met bereik tot 14” W.C. (Hoge manometer)
 • 1 Verschildrukmeter of hellingsmeter (schuine manometer) die een resolutie van 0,05” W.C. kan aflezen. (Lage manometer)
 • 1 Rookgasanalyser CO2 uitlezen (optioneel)

Opmerking:Probeer de ombouw van de verwarming niet uit te voeren zonder al het hierboven vermelde gereedschap.

Gasaansluiting

De heater vereist een gastoevoer van niet minder dan 4″ (10,2 cm) wc en niet meer dan 12″ (35,6 cm) wc. Gastoevoerdrukken buiten dit bereik kunnen leiden tot een onjuiste werking van de brander. Een minimale stromende of dynamische inlaatdruk (terwijl de verwarmer draait) van 4” (10,2 cm) wc is vereist om het ingangsvermogen te handhaven met niet meer dan 2” wc drukval tussen statisch en dynamisch. De gastoevoer moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de standaard CSA B149.1 of ANSI/NFPA 58 (indien van toepassing) en alle toepasselijke lokale codes. Installeer een handmatige afsluitklep en een bezinkselvanger en koppeling buiten de verwarmingsmantel. Gebruik geen beperkende gaskraan. De volgende gasleidingmaten worden aanbevolen voor propaangastoevoerleidingen, met een minimale leidingmaat van 3/4″ (1,9 cm). Controleer of de lokale codes worden nageleefd.

KENNISGEVING:Gebruik GEEN geribbelde flexibele gasleiding om de verwarmer van stroom te voorzien. Het levert niet genoeg gas (bij nominale diameter) om de verwarming te voeden.
Tafel 1:Dimensionering gasleiding – FASE TWEE LAGEDRUK GASLEIDING DIMENSIONERING
Tafel 1:Opmerking (*) Een gasleiding van 3/4” (1,9 cm) kan worden gebruikt voor een maximale lengte van maximaal 2 ft (61 cm) vanaf de gasklep naast de bezinkselvanger.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (3)

WAARSCHUWING
INSTRUCTIES VOOR HET CONTROLEREN VAN DE GASDRUK VIA DE GECOMBINEERDE GASREGELKLEP.

Risico op brand en explosie. Onjuiste installatie, afstelling, wijziging, service of onderhoud van de gecombineerde gasregelklep kan leiden tot brand of explosie, met dodelijke afloop, persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg.
Deze instructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde servicemonteurs!
Probeer deze procedure niet tenzij u bent opgeleid en gecertificeerd in het onderhoud en de reparatie van gasgestookte apparaten!
Probeer deze procedure niet als u niet zeker bent van het volgen van de instructies!
Dit apparaat is uitgerust met een onconventionele gasregelklep die in de fabriek is ingesteld op een verdeelstukdruk van 1,4” wc. Installatie of service moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur of de gasleverancier. Als deze regelklep wordt vervangen, moet deze worden vervangen door een identieke regeling.
KENNISGEVING:Voordat u de verwarmer ombouwt, maakt u de nodige gasaansluitingen op de nieuwe gastoevoer volgens de instructies in de ETi® 250 verwarmer Installatie- en gebruikershandleiding. Controleer de maximale en minimale gereguleerde gasdruk van de gastoevoer. Deze drukken moeten binnen het bereik liggen dat op het conversieplaatje staat vermeld.

ETi® 250 Heater Propaan Conversiekit Installatie-instructies

 1. BELANGRIJK!Schakel de elektrische voeding naar de verwarming uit en schakel de pomp uit.
 2. Verwijder het zijpaneel van de verwarming om toegang te krijgen tot de gasregelklep. Gebruik een platte schroevendraaier om de schroevendraaier in te drukken en te draaien om het paneel te ontgrendelen. Zie figuur 1.
 3. Sluit de afsluitklep van de gastoevoer naar de verwarmer.
 4. Zet de gasschakelaar van de verwarming in de uit-stand.
 5. Verwijder het waterverdeelstuk en het servicepaneel aan de zijkant van de verwarming.
  Opmerking:Nadat u de instructies voor de controle van de gastoevoerdruk hebt voltooid, installeert u beide servicepanelen van de verwarmer opnieuw.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (4)
 6. Draai de schroef los waarmee de onderste gasstraat aan de behuizing is bevestigd en de koppeling buiten de verwarmer om de onderste gasstraat te verwijderen. Zie afbeelding 2 en 3.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (5)
 7. VERVANG GASOPENING:Gebruik een tang met kanaalvergrendeling om de gasstraat los te maken bij de verbinding van de gasopening (nabij de gasklep) en vervang de GASOPENING door de nieuwe die is meegeleverd. Zie afbeelding 5. Gooi de oude gasopening weg. Zorg ervoor dat de o-ring rond de buitenrand van de gasopening is geïnstalleerd en dat de gasopening vlak in de koppeling zit. Draai de verbinding vast met een tang met kanaalvergrendeling voor een goede afdichting. Zie afbeelding 4 en 5.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (6)
 8. VERVANG GELE LUCHTOPENING DOOR NIEUWE BLAUWE OPENING:Koppel alle slangen los die aan de gele luchtopening zijn bevestigd. Gebruik een 5/16” dopsleutel of 5/16”Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (7)
 9. BELANGRIJK:Bevestig de externe onderste gasstraat aan de gasleiding aan de buitenkant van de verwarmer. Draai de verbinding buiten de verwarmer vast met een tang met kanaalvergrendeling en draai de schroef vast om de onderste gasstraat vast te zetten. Zie afbeelding 2 en 3.
 10. INSTALLEER NIEUWE BLAUWE OPENING:Gebruik een 5/16” dopsleutel of 5/16” ratelsleutel om de blauwe luchtopening vast te zetten. Sluit de slang weer aan op de luchtopening, zie afbeelding 7.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (8)
 11. Verwijder de luchtstroomschakelaar met de rode lijn op het label. Zie afbeelding 8. Verwijder de beugel van de luchtstroomschakelaar en bevestig deze aan de nieuwe luchtstroomschakelaar uit de set. Bevestig de beugel aan de verwarmer en bevestig de PVC-slang aan de Air Flow Switch met de slangklemmen die in de set zitten. Zie figuur 9.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (9)
 12. VOORDAT U VERDERGAATcontroleer de installatie nogmaals. zorg ervoor dat de verbinding van de gasopening en de verbinding buiten de verwarmer goed vastzitten en dat de luchtopening goed is geplaatst.
 13. Zet de tuimelschakelaar van de gasklep terug in de aan-stand.
 14. Draai de gastoevoerklep naar de verwarming open.
 15. Zet de verwarming aan via het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat het goed werkt.
 16. Verwarming aanzetten. Observeer het voor een soepele ontsteking en regelmatige verbranding zonder overmatig geluid of pulsatie.
 17. Laat de verwarming minimaal 10 minuten draaien. Steek na minimaal 10 minuten continu gebruik een sonde van de verbrandingsanalysator in de uitlaat en meet de CO2. Hieronder vindt u het aanbevolen CO2-bereik voor propaanverbranding.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (10)
 18. Als de verbranding bevredigend is en de uitlaatgasanalyse binnen het bereik valt, voltooi dan de ombouw door de ombouwplaat en het label aan te brengen. Zie afbeelding 10.
 19. BELANGRIJK:Markeer met een permanente stift met fijne punt op het conversielabel de datum van conversie en de naam en het adres van de partij die de conversie uitvoert. Bevestig het ombouwlabel op de daarvoor gereserveerde plaats op het bestaande apparaatlabel. Reinig het oppervlak met een alcoholdoekje voordat u het label bevestigt. Trek de achterstrip eraf en breng het label met gelijkmatige druk over het hele oppervlak aan. Zie afbeelding 11.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (11)

ETi® 250 gastoevoerdrukverificatie en instructies

Ga na het voltooien van de installatie-instructies voor de propaanconversiekit verder met stappen 1-12 om de gastoevoerdruk als volgt te controleren:

 1. Gebruik een 3/16” inbussleutel om de plug uit de PRESSURE TAP-poort aan de uitlaatzijde van de gecombineerde gasregelklep te verwijderen.

 2. Installeer een 1/8” NPT geribde fitting in de ‘PRESSURE TAP’-poort aan de uitlaatzijde van de gasklep. Gebruik een flexibele slang om deze aan te sluiten op de HOGE zijde van een drukverschilmeter of een hellingsmeter. Deze meter meet lage (uitlaat)druk, wat een hoge resolutie vereist.

 3. Zet de handmatige gasafsluitklep aan.

 4. Alvorens de verwarming te gebruiken, dient u de verwarming en alle gasaansluitingen met zeepwater te testen op lekken.
  WAARSCHUWING!Risico op brand of explosie. Test nooit op gaslekken met open vuur.

 5. Zet de verwarming aan en start de pomp.
 6. Zet de verwarming aan.
  KENNISGEVING:Als u een hellingsmeter gebruikt, sluit u de afsluitklep van de meter om te voorkomen dat er vloeistof uit de meter wordt getrokken wanneer de blazer start. Tafel 2.Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (12)
 7. Controleer nadat de brander is ontstoken of de toevoerdruk binnen het bereik van 4” tot 12” wc ligt. Als de toevoerdruk onder dit bereik daalt wanneer de brander ontsteekt, kan de capaciteit van de gasleiding onvoldoende zijn en moet deze worden verhoogd.
 8. Terwijl de brander nog brandt, koppelt u de plastic slang tussen de gasklep en de "VENT"-kraan en de inlaat van de ventilatormenger los. De manometer moet dan 1,4” ±0,1” WC aangeven. Als de druk buiten het vermelde bereik ligt, bel dan de fabriek op 1-800-831-7133. Probeer niet zelf de druk aan te passen.

ETi® 250 Bedieningsvolgorde

Een elektronische temperatuurgevoelige thermistor in de inlaat van de verdeelstukadapter regelt de werking van de verwarming. Wanneer de inlaatwatertemperatuur daalt tot onder de temperatuur die is ingesteld op het bedieningspaneel, levert de besturingskaart stroom aan de verbrandingsluchtblazer via een reeks veiligheidsvergrendelingen. De verwarmingsvergrendelingen bestaan ​​uit;

 • waterdrukschakelaar (PS), die detecteert dat de pomp draait,
 • de bovengrensschakelaar (HLS), die opent als de uitlaattemperatuur van de warmtewisselaar hoger wordt dan 135° F (57° C), en
 • de luchtstroomschakelaar (AFS), voel de drukval over de luchtdoseeropeningen.
 • de thermische zekering (TF) gaat open als de rookgastemperatuur 86° C (187° F) bereikt.
 • de automatische gasafsluitschakelaar, die opengaat als de uitlaattemperatuur van de warmtewisselaar hoger wordt dan 66° C (150° F).
 • de vlotterschakelaar die opengaat als het condensaat bij de vlotterschakelaar overstroomt door verstopping in de condensafvoerslang of neutralisatiepatroon.
 • de rookgassensor (SF), die de verwarming uitschakelt als de rookgastemperatuur 170 ° F (77 ° C) bereikt.

De Air Flow Switch (AFS) detecteert het drukverschil in de luchtdoseeropening. Zodra er voldoende luchtstroom is, sluit de AFS en is het circuit naar de gasontstekingsregelkaart voltooid. De gasontstekingsregeling opent vervolgens de gasklep en het brandstofmengsel wordt ontstoken door de Direct Spark Ignition (DSI). Bij een vraag om warmte wordt de ventilator bekrachtigd, de gasklep gaat gelijktijdig open terwijl de directe vonkontsteking wordt bekrachtigd, waarna ontsteking plaatsvindt. De verwarming is uitgerust met een digitale bediening waarmee de gebruiker vooraf de gewenste zwembad- en spa-watertemperaturen kan instellen. De bediening stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen zwembad- en spa-verwarming en is voorzien van een digitaal display dat de watertemperatuur aangeeft.

ETi 250 verwarmingsspecificaties

Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (13)

Onderdelenlijst voor propaanconversiekit P/N 476370

Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (14)

1620 HAWKINS Ave., SANFORD, NC 27330 • (919) 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES Ave., MOORPARK, CA 93021 • (805) 553-5000
WWW.PENTAIR.COM
Alle vermelde handelsmerken en logo's van Pentair zijn eigendom van Pentair Inc. of haar wereldwijde dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en logo's van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
© 2022 Pentair. Alle rechten voorbehouden. Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
P/N 476454 Rev. En 4/2022

Documenten / bronnen

PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming[pdf] Gebruiksaanwijzing
ETi 250 Hoogrenderende zwembad- en spaverwarmer, ETi 250, Hoogrendement zwembad- en spaverwarmer, Efficiënte zwembad- en spaverwarmer, Zwembad- en spaverwarmer, Spaverwarmer, Verwarming
PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming[pdf] Gebruiksaanwijzing
ETi 250, hoogrenderende zwembad- en spaverwarmer, zwembad- en spaverwarmer, hoogrenderende spaverwarmer, spaverwarmer, verwarming
PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming[pdf] Gebruiksaanwijzing
ETi 250, hoogrenderende zwembad- en spaverwarmer, zwembad- en spaverwarmer, hoogrenderende spaverwarmer, spaverwarmer, verwarming

Referenties

gerelateerde berichten

 • Pentair ETi 400 hoogrendementsverwarmer Gebruikershandleiding

  Pentair ETi 400 High Efficiency Heater Gebruikershandleiding - Download [geoptimaliseerd] Pentair ETi 400 High Efficiency Heater Gebruikershandleiding…

 • PENTAIR EC-348190 SuperFlo Standard Efficiency Zwembadpomp Gebruikershandleiding

  SUPERFLO® & WHISPERFLO® Hoogwaardige pompen met één snelheid Voor kleinere zwembaden en gepompte waterpartijen. Ministerie van Energie (DOE)…

 • Raypak 32-1333 Digital Gas Pool en Spa Heater Gebruiksaanwijzing

  Raypak 32-1333 Digital Gas Pool and Spa Heater Instructiehandleiding ONTSPANNING Laat alles op u inwerken, u verdient dit.…

 • welldana PZA-WC-S Elektrische zwembadverwarmer Gebruikershandleiding

  PZA-WC-S Gebruikershandleiding PZA-WC-S Elektrische zwembadverwarmer 1. Schroeven (6) 2. Voeringsring 3. Siliconen pakkingvoering 4. Betonnen muur…

Instructiehandleiding PENTAIR ETi 250 zeer efficiënte zwembad- en spaverwarming (2024)

FAQs

What is the error code E05 on a Pentair heater? ›

When this fails, your system will show error codes E05 or E06 to indicate that the stack flue sensor must be replaced. This replacement stack flue sensor from Optimum Pool Technologies is compatible with Pentair® MasterTemp®, Max-E-Therm®, and other Pentair® Sta-Rite® heaters.

Why does my Pentair pool heater says service system? ›

SERVICE SYSTEM LED: Indicates insufficient water flow through heater. Ensure filter and skimmers are clean. If LED remains illuminated, switch OFF heater and contact a qualified service professional. SERVICE HEATER LED: Indicates a fault in heater or its controls.

Why does my Pentair pool heater keep shutting off? ›

The most common cause of a heater that cycles on and off could be inadequate water flow to a dirty filter or closed valve. (See information on How to Backwash a DE Filter or Clean a Cartridge Filter).

What is PS error on Pentair MasterTemp 250? ›

ERR PS and PS means there is not enough water flowing through the heater. Check to make sure the filters are clean, the pump is running normally, and there are no blockages in the lines due to clogged SWG, full skimmer basket, or pump basket issues.

What is error code E05 in power inverter? ›

E05 Low battery voltage detected depending on setting Check battery status and recharge if necessary. Check for proper DC cable sizing. Check for loose connections and tighten if necessary.

What is the lifespan of a Pentair pool heater? ›

Customers can expect to have their electric pool heater for 15-20 years with proper maintenance.

Do pool heaters shut off when temp is reached? ›

How it Works. Heat pumps have a built-in thermostat most units come with dual digital controlled thermostats that can handle both your pool and your spa. Once the desired temperature is reached, the thermostat will shut the unit off or turn it back on if the water temperature drops by more than two degrees.

Should I leave my electric pool heater on all the time? ›

Turning off the heater is advisable if you will be out for a couple of days or if you only plan to swim during weekends. There's no advantage to have the heater turned on all week long. As mentioned, the climate affects the heating process.

Why is my electric pool heater not turning on? ›

Check the Filter

A dirty filter or pump basket can restrict the water flow so much that the heater simply can't work. Fortunately, this is an easy fix all you have to do is remove and clean the filter and make sure all the valves are open.

What causes pool heater failure? ›

The heater cycles on and off.

First, test your pool water chemistry: Chemical imbalance is one of the main causes of equipment failure, particularly of pool heaters. A dirty filter can also cause heater failure, preventing the heater from firing and/or causing it to shut off too soon.

What does error 21 mean on Pentair pool pump? ›

21 – Communication Link between the HMI and Motor control has been lost: Check the jacketed wire on the backside of the keypad inside the drive top cover. Ensure that the 5 pin connector is properly plugged into the socket and that there is no damage to the cable.

What is the code E05 on a diesel heater? ›

E05 - Overheat. Check air intake is not restricted at rear of heater, check fan is not impeded. Ensure that the installed heat vent is not blocked / restricted. Also check that heating duct has not been crushed, thus restricting air flow.

How do I fix E5 error on electric water heater? ›

The E5 error code refers to the Pressure Switch which can be caused by a motor problem or the voltage of the power supply is too low. If you're sure that the power source is within the required amount and the same issue persists, try to reset your heater by: Completely draining the unit out of water. Shut off gas valve.

How long should a Pentair heater last? ›

The average life of a pool heater is between 15 and 25 years with regular usage and proper maintenance, but there are various factors that impact that projection. To make your pool heat pump last as long as possible, stick to proper usage and emphasize maintaining the system.

What is a common cause for an E05 error code on an energy saver electric water heater? ›

E05 with an alert Icon flashing.

Lower element circuit failure. (Note: Upper element is still operable) 1. Turn off electrical power at the breaker.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 6465

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.