Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (2023)

Noritz tankloze waterverwarmer blijft uitschakelen vanwege de volgende redenen:

 • Elektrische problemen zoals losse bedrading
 • Gastoevoerproblemen zoals geen gas bij de unit, gasmeter en gastank.
 • Vlamdetectiestaaf wordt vuil of verbogen
 • Verstopte warmtewisselaar
 • Laag debiet

In deze gids voor het oplossen van problemen zal ik u bij elke stap begeleiden om het afsluitprobleem op te lossen.

Dus laten we hier aan de slag gaan.

Inhoudsopgave

 • Noritz tankloze waterverwarmer blijft maar uitschakelen [5 eenvoudige oplossingen]
  • 1. Elektrische problemen
  • 2. Probleem met gastoevoer
  • 3. Vuile of defecte vlamdetectiestaaf
  • 4. Verstopte warmtewisselaar
  • 5. Laag debiet
 • Eindnoot

Noritz tankloze waterverwarmer blijft maar uitschakelen [5 eenvoudige oplossingen]

In dit hoofdstuk worden alle boosdoeners beschreven die ervoor zorgen dat het apparaat steeds uitschakelt.

1. Elektrische problemen

Elke keer dat u uw Noritz-waterverwarmer aansluit en aanzet, wordt hij steeds uitgeschakeld! Dit is net zo eenvoudig als het apparaat onjuist is geaard of losse bedrading.

Wanneer een elektrische lekkage wordt gedetecteerd, blijft de stroomonderbreker struikelen elke keer dat u uw boiler inschakelt. En raad eens, de verwarming zelf blijft ook uitgaan als de stroomonderbreker wordt geactiveerd.

Het gebruik van een ongeschikt circuit kan er ook voor zorgen dat het apparaat herhaaldelijk wordt uitgeschakeld.

Hoe te repareren:

Zorg er allereerst voor dat u het apparaat aansluit op een stopcontact dat voldoende elektrisch vermogen levert dat de verwarming nodig heeft.

Nu is het tijd om te controleren of u de boiler goed hebt geaard. Een elektricien moet deze taak uitvoeren. Als u echter elektrisch bent ingesteld, kunt u het zelf doen door de onderstaande stappen te volgen:

 • Verwijder de schroef uit de aansluitdoos en open het deksel van de aansluitdoos.
 • Bevestig de aardingsdraad aan de aardingsschroef in het deksel.
 • Krimp nu de buitenstroomkabel aan de stroomkabel van de boiler.

Voor losse bedrading of elektrische lekkage raad ik u ten zeerste aan een gekwalificeerde elektricien te bellen om dit probleem voor u op te lossen.

Zorg er ten slotte voor dat u een geschikt circuit gebruikt, zodat het kan voldoen aan de vraag naar stroomverbruik tot 182 W.

2. Probleem met gastoevoer

U zet het apparaat niet aan als er geen continue gasstroom is bij het apparaat, de gasmeter en de gastank.

Bovendien kan een onjuist type gas er ook voor zorgen dat het apparaat niet aangaat. Desalniettemin zal een onjuiste gasdruk er ook voor zorgen dat het apparaat steeds wordt uitgeschakeld.

Hoe te repareren:

Begin met het controleren of het gas probleemloos naar het apparaat stroomt. Zorg ervoor dat u de gaskraan volledig draait. Anders zal het de constante stroom brandstof naar het apparaat onderbreken.

Zorg er vervolgens voor dat u de boiler van brandstof voorziet met het juiste type gas. Als uw boiler aardgas als brandstof nodig heeft, voed hem dan met aardgas.

Controleer ten slotte de gasdruk. De gasdruk van een werkende boiler moet tussen 5” W.C. tot een toilet van 10,5 inch op een unit die op aardgas werkt. Aan de andere kant moet het tussen 8 "WC en 13,5" WC zijn op een propaangevoede boiler.

Ik raad u aan een loodgieter te bellen om de gasdruk te controleren en indien nodig aan te passen.

3. Vuile of defecte vlamdetectiestaaf

Een veelvoorkomend probleem met een tankloze boiler dat een sleutel in het werk kan gooien, is de vuile of beschadigde vlamdetectiestaaf.

Als het wordt bedekt met koolstofafzettingen of beschadigd raakt, zal de vlamgevoelige staaf de vlam niet voelen. En de boiler blijft uitschakelen als het apparaat de vlam niet detecteert.

Hoe te repareren:

Het probleem wordt opgelost door de vlamsensorstaaf schoon te maken of te vervangen. Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot de vlamgevoelige staaf:

Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt. Verwijder vervolgens de voorklep van het apparaat.

Zoek naar corrosie of verkleurde onderdelen zoals vlamgevoelige staven. Maak dus de witte connector los die aan de vlamstaaf en de ontstekingsplug is bevestigd.

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (1)

Verwijder vervolgens de schroeven aan de zijkanten met een kruiskopschroevendraaier.

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (2)

Gebruik nooit elektrisch gereedschap om te voorkomen dat u de schroeven verwijdert. Natuurlijk moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen bij het verwijderen, aangezien de pakking uiterst kwetsbaar is.

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (3)

Verwijder vervolgens voorzichtig de vlamgevoelige staaf en sensor. U kunt fijn schuurpapier gebruiken om de vlamgevoelige staaf en de ontstekingsbougie schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen koolstofophoping op de sondes is.

Als de vlamdetectiestaaf echter verbogen raakt, moet u deze vervangen.

4. Verstopte warmtewisselaar

Een verstopte warmtewisselaar is een ander voorbehoud dat ik het meest de schuld geef. Wanneer de warmtewisselaar verstopt raakt door sedimenten, raakt het apparaat oververhit. En je Noritz boiler valt steeds uit door oververhitting.

Hoe te repareren:

Het doorspoelen van de warmtewisselaar is de oplossing voor het probleem. Voer de volgende reinigingsprocedure uit om te leren hoe u de warmtewisselaar van een Noritz tankloze waterverwarmer spoelt:

1. De voorbereiding van het spoelsysteem:

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (4)
 • Draai de gastoevoerklep naar de uit-stand.
 • Sluit zowel de inlaat (V1) als de uitlaat (V2) waterkleppen.
 • Sluit één afvoerslang (H1) aan op de afvoerklep en de andere op de circulatiepomp.
 • Sluit de afvoerslang (H2) aan op de circulatiepomp.
 • Sluit de afvoerslang (H3) aan op de afvoerklep (V4)
 • Giet nu een liter reinigingsoplossing op basis van calcium en kalk en een liter water in een plastic emmer.
 • Open beide aftapkranen (V3 en V4)

2. Doorspoelen van de warmtewisselaar:

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (5)
 • Trek de voorklep uit het apparaat.
 • Bevestig de blauwe connector gemarkeerd met FLUSH voor doorspoelen op de printplaat.
 • U ziet de code CCC op het gegevensdisplay.
 • Schakel de circulatiepomp in om de spoeloplossing door de boiler te laten circuleren. U moet de circulatiepomp minimaal een uur aan laten staan ​​met een snelheid van 1,5 GPM.
 • De boiler zal de code C60 genereren wanneer hij de stroom spoeloplossing detecteert. Na een minuut verandert deze code in C59.
 • Na een uur verandert de code C59 in C00.
 • Schakel de circulatiepomp uit.

3. De spoeloplossing spoelen:

 • Trek beide afvoerslangen (H2, H3) uit de plastic emmer. Plaats vervolgens de afvoerslang (H3) in een gootsteen.
 • Sluit de afvoerkraan (V3) en open de watertoevoerkraan (V1).
 • Reinig het apparaat gedurende 3 minuten of langer met zoet water.
 • Sluit de aftapkraan (V4) en verwijder de aftapslang (H3) van de aftapkraan (V4).
 • Maak de afvoerslang (H1) los van het afvoerventiel (V3).
 • Maak de blauwe connector met de markering 'Flushing' los.
 • Sluit de voorklep.
 • Zet de gastoevoerklep in de aan-stand en open de waterafvoerklep.

5. Laag debiet

Elke tankloze boiler heeft een minimum debiet om de unit te activeren. En uw Noritz Water Heater vormt daarop geen uitzondering. Het apparaat blijft uitschakelen als het debiet minder is dan 0,5 GPM.

Hoe te repareren:

Om dit probleem op te lossen, hoeft u alleen maar het waterdebiet te verhogen. U kunt dit doen door meerdere warme armaturen tegelijk te openen om meer water door het apparaat te laten stromen.

Eindnoot

Elektrische problemen, problemen met de gastoevoer en een defecte vlamdetectiestaaf zijn enkele veelvoorkomende boosdoeners die ervoor zorgen dat de tankloze eenheid van Noritz steeds wordt uitgeschakeld.

Bovendien kunnen een vuile warmtewisselaar en een laag debiet ervoor zorgen dat de tankloze boiler herhaaldelijk wordt uitgeschakeld.

Gelukkig heb ik elk van de boosdoeners afgebroken die u zullen helpen het afsluitprobleem op te lossen. Wat u moet doen, is: volg gewoon de stappen voor probleemoplossing die ik heb genoemd en maak uw boiler klaar om het water te verwarmen. Gelukkig sanitair!

Lees ook:

 • Noritz tankloze waterverwarmer Problemen oplossen

Waarom de tankloze waterverwarmer van Noritz steeds uitschakelt? (6)

Erik Alvarez

Eric Alvarez is een HVAC-man uit El Paso, Texas, Verenigde Staten. Hij behaalde zijn Bachelor of Science-graad aan de Universiteit van Texas in El Paso. Jarenlange ervaring op het gebied van HVAC heeft hem veel lessen geleerd, niet in de laatste plaats dat de waarde van kwaliteit en kennis de beloofde initiële besparingen ver overtreft. Hij heeft een goede reputatie vanwege zijn superieure vaardigheden op het gebied van verwarming, airconditioning, warmwatertanks en luchtkwaliteitssystemen binnenshuis.

FAQs

Why is my Noritz water heater not heating water? ›

It means that your unit is not firing up to heat the water, a situation that can be caused by insufficient gas supply, insufficient airflow or debris on the ignition plug. After checking to see if the gas is turned on, call a licensed contractor.

Why is the red light flashing on my Noritz water heater? ›

A red flashing Priority light can mean a number of things, but in every case, it means there's been an error or the system needs maintenance. For instance, if the Priority light is flashing and the error code 90 is displayed, then you need to call a technician for proper maintenance.

What is the best setting for tankless water heater? ›

The recommended temperature setting from the Consumer Product Safety Commission for a tank and tankless water heaters is 120 degrees. The 120-degree setting is especially important for households with elderly occupants or small children to prevent burns.

What is the normal setting for a tankless water heater? ›

120°F tankless water heater temperature setting is the best to maximize its efficiency. Change the thermostat for everyone in your house.

Why is my tankless water heater not heating water hot enough? ›

If your tankless water heater is not providing enough hot water or is not working, this is a sign the system has reached its limit. This issue can cause your water heater to shut down when you need warm water. If your system is overloaded, you may need to let the water heater reset.

Why is my tankless water heater not getting hot enough? ›

Flow Rate. Many tankless water heater problems are linked to the flow rate. If the water flow rate is too low, you'll have problems like water getting cold in the middle of your shower or not enough hot water.

Why is my water heater not providing enough hot water? ›

On a gas water heater, the gas control valve (thermostat) could be broken. For an electric water heater, one of the electric elements or thermostats could have burned out. The dip tube inside the water heater could be bad, causing a reduced flow of hot water through your pipes.

Is there a way to reset a tankless water heater? ›

If you cannot find the reset button on the front or right side, look at the back of the machine. If you cannot find the reset button, call customer service. The manufacturer of the tankless water system can help you find the reset button. When you locate the reset button, you can press it.

How long do you hold the reset button on a hot water heater? ›

Step 2: Find the reset button on your water heater. It's usually located near the bottom of the unit, but sometimes it can be on a side or back panel instead. Step 3: Press and hold the reset button for three to five seconds.

What does a blinking red light mean on a water heater? ›

Four Reasons The Light On Your Water Heater is Blinking

A Thermostat Problem. The Pilot Light Is out. Empty Tank or Tank Won't Fill Up. Power or Electrical Issues.

What does blinking light on water heater mean? ›

A blinking light on your water heater is an error message. It's also common to see these after you plug it back in when you're opening a shore house for the season. If there's no problem, the blinking light will become steady. If it changes color or keeps going on and off, then there's a problem.

Why is my hot water tank status light blinking red? ›

The red status light will blink once every 3 seconds when the water heater is operating normally. Once the red status light is blinking, release the knob. Set the temperature to the desired setting. We recommend a maximum temperature setting of HOT (120°F) to reduce the risk of scalding.

Why is my tankless water heater only lukewarm? ›

Tankless water heaters require you to have a direct connection with the supply and return lines. If plumbing was done incorrectly or a pressure balancing shower valve needs repair, cold water can seep into the hot water line, making the hot water lukewarm.

Can I set my tankless water heater to 140? ›

Noritz tankless water heaters ship with a stock water temperature of 120 degrees and can adjust up to 140 degrees. So, any five-degree increment within that range is fair game. Before you go adjusting your water temperature, it's important to know that anything above 125 degrees may cause burns due to scalding.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 28/10/2023

Views: 6114

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.